12-07-08

Presentator met slappe lach

Een Vlaamse presentator kan zijn lachen niet inhouden tijdens een meer dan serieus interview.
 
 
 
 

13:11 Gepost door de kromgelachen pastoor in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: humor, video, lachen, televisie, slappe lach |  Facebook |

10-07-08

Olympisch minimum

Ik ben goed op weg naar Peking, maar het komt er op aan ... om op tijd aan te komen.
 
Gelukkig zijn er minder golven dan op het meer van Galilea, niet waar, Petrus ?
 
 
olympic

03:21 Gepost door de kromgelachen pastoor in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, cartoon, pekin, humor, lachen, evangelie, olympische spelen |  Facebook |

06-07-08

'Priester Academy'

BRUSSEL (KerkNet/LaCroix) – De belevenissen van drie jonge priesters van het Franse bisdom Besançon, die enkele weken lang op YouTube te volgen waren, zijn 275.000 keer bekeken.

 

 

 

Eric Poinsot, de verantwoordelijke voor de roepingenpastoraal van het bisdom en bedenker van het initiatief, spreekt van een enorm succes.

“Er waren niet alleen veel bezoekers. Wij kregen ook honderden vragen. Toch stoppen wij ermee na vier afleveringen, omdat het door de vakantie en andere verplichtingen te moeilijk is hiermee door te gaan. Dit zijn echte priesters, die daardoor ook hun verplichtingen hebben.”

Twee van de drie priesters, Franck Ruffiot en Christophe Bazin, reizen de komende dagen naar Australië om er aan de Wereldjongerendagen in Sydney deel te nemen.

(Kerknet)

 

Meer hierover :

 

La "Prêtres Academy" remporte un gros succès

20:51 Gepost door de kromgelachen pastoor in Muziek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: video, muziek, humor, frankrijk, lachen, priesters |  Facebook |

02-07-08

De Buikspreker en de Terrorist

 
 

03:05 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: video, humor, lachen, terrorist, buikspreker |  Facebook |

01-07-08

Pauselijke humor (12)

Pius XI, die niet van humor gespeend was, lag op sterven en werd begeleid door een des beste specialisten van Italië, professor Milani. Daar de toestand van de paus niet verbeterde, stelde hij d epaus voor om een collega medicus erbij te betrekken. Waarop Pius XI zei :
 
- Laat maar, mijn beste professor ! Eén dokter volstaat om een zieke naar de hemel te begeleiden ... 

18:59 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, lachen, paus, ziekte, dokter, dood |  Facebook |

18-06-08

"Godsdiensttest"

Hier volgt de vertaling van vorige blog (dank je wel Enid !) : 
 
 
Kun je je de non voorstellen die aan haar lessenaar deze tests zit te verbeteren, terwijl ze haar best doet om haar gezicht in de plooi te houden en niet in lachen uit te barsten?

LET VOORAL OP DE WOORDKEUZE EN SPELLING. WIE OOK MAAR EEN KLEIN BEETJE VERTROUWD IS MET DE HEILIGE SCHRIFT, ZAL DIT HILARISCH VINDEN!
DEZE ANTWOORDEN KOMEN VAN EEN TEST GODSDIENST OP EEN KATHOLIEKE SCHOOL. DE KINDEREN MOESTEN VRAGEN OPLOSSEN OVER HET OUDE EN NIEUWE TESTAMENT. VOLGENDE ANTWOORDEN OVER DE BIJBEL WERDEN GESCHREVEN DOOR KINDEREN.

ZE WERDEN NIET VERBETERD OF VERANDERD. DE SPELLINGSFOUTEN ZIJN OOK BLIJVEN STAAN.

1. In het eerste boek van de Bijbel, Guinessis. God werd het beu om de wereld te scheppen, dus hij haalde de sabbat eruit.

2. Adam en Eva werden geschapen uit een appelboom. Noa's vrouw was Jeanne d'Arc. Noa bouwde een ark en de dieren kwamen erop in peren.

3. Lot's vrouw was overdag een zoutpilaar maar 's nachts een vuurbal.

4. De Joden waren een trots volk en doorheen de geschiedenis hadden ze problemen met onvriendelijke genitaliën.

5. Sampson was een sterke man die zich van het rechte pad liet brengen door een jezebel als Delilah.

6. Samson versloeg de Filistijnen met de bijl van de apostelen.

7. Mozes leidde de Joden naar de Rode Zee, waar ze ongedesemd brood maakten, wat brood is zonder enige ingrediënten.

8. De Egyptenaren verdronken allemaal in de woestijn. Daarna beklom Mozes de berg Cyanide om de tien geboden te halen.

9. Het eerste gebod was toen Eva Adam opdroeg de appel op te eten.

10. Het zevende gebod is Gij zult geen overspel toegeven.

11. Mozes stierf nog voor hij in Canada aankwam. Daarna leidde Joshua de Hebreeërs in de slag om Geritol.

12. Het grootste mirikel in de Bijbel was toen Joshua zijn zoon opdroeg om stil te staan en hij gehoorzaamde hem.

13. David was een Hebreeuwse koning die erg bedreven was als leugenaar. Hij vocht tegen de Finkelsteinen, een mensenras dat leefde in bijbelse tijden.

14. Solomon, een van David's zonen, had 300 vrouwen en 700 concabines.

15.  Toen Maria hoorde dat ze de moeder van Jezus was, zong ze de Magna charta.

16. Toen de drie Wijsneuzen uit de Oostkantons aankwamen, troffen ze Jezus aan in de manager.

17. Jezus werd geboren omdat Maria een onbevlekte gevangenis had.

18. Johannes de smid kieperde water uit over zijn hoofd.

19. Jezus vaardigde de gouden regel uit die zegt dat je anderen niets mag aandoen tot ze je zelf eerst iets aandoen. Hij legde ook uit dat een man niet kan leven van zweet alleen...

20. Het was een mirikel dat Jezus opstond uit de doden en erin slaagde om de steen van voor de ingang weg te rollen.

21. De mensen die God volgden, worden de 12 decibels genoemd.

22. De epistelen waren de vrouwen van de apostelen.

23. Een van de opossums was Mattheüs, die ook taxichauffeur was.

24. Paulus verkeerde tot het christendom, hij predikte het heilige verband, wat een ander woord is voor huwelijk.

25. Christenen hebben maar één vrouw. Dit heet monotonie.

04:44 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, bijbel, school, catechese, humor, lachen |  Facebook |

07-06-08

Gewijde geschiedenis uit de (Engelse) kindermond

Catholic school test


Can you imagine yourself to be the nun sitting at her desk grading these papers, all the while trying to keep a straight face and maintain her composure ?

PAY SPECIAL ATTENTION TO THE WORDING AND SPELLING. IF YOU ARE EVEN REMOTELY FAMILIAR WITH HOLY SCRIPTURE, YOU'LL FIND THIS HILARIOUS ! IT COMES FROM A ROMAN CATHOLIC ELEMENTARY SCHOOL TEST. KIDS WERE ASKED QUESTIONS ABOUT THE OLD AND NEW TESTAMENTS. THE FOLLOWING STATEMENTS ABOUT THE BIBLE WERE WRITTEN BY CHILDREN.

THEY HAVE NOT BEEN RETOUCHED OR CORRECTED. INCORRECT SPELLING HAS BEEN LEFT IN.1. IN THE FIRST BOOK OF THE BIBLE, GUINESSIS. GOD GOT TIRED OF CREATING THE WORLD SO HE TOOK THE SABBATH OFF.

2. ADAM AND EVE WERE CREATED FROM AN APPLE TREE. NOAH'S WIFE WAS JOAN OF ARK.
NOAH BUILT AND ARK AND THE ANIMALS CAME ON IN PEARS.

3. LOTS WIFE WAS A PILLAR OF SALT DURING THE DAY, BUT A BALL OF FIRE DURING THE NIGHT.

4. THE JEWS WERE A PROUD PEOPLE AND THROUGHOUT HISTORY THEY HAD TROUBLE WITH UNSYMPATHETIC GENITALS.

5. SAMPSON WAS A STRONGMAN WHO LET HIMSELF BE LED ASTRAY BY A JEZEBEL LIKE DELILAH.

6. SAMSON SLAYED THE PHILISTINES WITH THE AXE OF THE APOSTLES.

7. MOSES LED THE JEWS TO THE RED SEA WHERE THEY MADE UNLEAVENED BREAD WHICH IS BREAD WITHOUT ANY INGREDIENTS.

8, THE EGYPTIANS WERE ALL DROWNED IN THE DESSERT. AFTER WARDS, MOSES WENT UP TO MOUNT CYANIDE TO GET THE TEN COMMANDMENTS.

9. THE FIRST COMMANDMENTS WAS WHEN EVE TOLD ADAM TO EAT THE APPLE.

10. THE SEVENTH COMMANDMENT IS THOU SHALT NOT ADMIT ADULTERY.

11. MOSES DIED BEFORE HE EVER REACHED CANADA.. THEN JOSHUA LED THE HEBREWS IN THE BATTLE OF GERITOL.

12. THE GREATEST MIRICLE IN THE BIBLE IS WHEN JOSHUA TOLD HIS SON TO STAND STILL AND HE OBEYED HIM.

13. DAVID WAS A HEBREW KING WHO WAS SKILLED AT PLAYING THE LIAR. HE FOUGHT THE FINKELSTEINS, A RACE OF PEOPLE WHO LIVED IN BIBLICAL TIMES.

14. SOLOMON, ONE OF DAVIDS SONS, HAD 300 WIVES AND 700 PORCUPINES.

15. WHEN MARY HEARD SHE WAS THE MOTHER OF JESUS, SHE SANG THE MAGNA CARTA.

16. WHEN THE THREE WISE GUYS FROM THE EAST SIDE ARRIVED THEY FOUND JESUS IN THE MANAGER.

17. JESUS WAS BORN BECAUSE MARY HAD AN IMMACULATE CONTRAPTION.

18. ST. JOHN THE BLACKSMITH DUMPED WATER ON HIS HEAD.

19. JESUS ENUNCIATED THE GOLDEN RULE, WHICH SAYS TO DO UNTO OTHERS BEFORE THEY DO ONE TO YOU. HE ALSO EXPLAINED A MAN DOTH NOT LIVE BY SWEAT ALONE..

20. IT WAS A MIRICLE WHEN JESUS ROSE FROM THE DEAD AND MANAGED TO GET THE TOMBSTONE OFF THE ENTRANCE.

21. THE PEOPLE WHO FOLLOWED THE LORD WERE CALLED THE 12 DECIBELS.

22. THE EPISTELS WERE THE WIVES OF THE APOSTLES.

23. ONE OF THE OPPOSSUMS WAS ST. MATTHEW WHO WAS ALSO A TAXIMAN.

24. ST. PAUL CAVORTED TO CHRISTIANITY, HE PREACHED HOLY ACRIMONY WHICH IS ANOTHER NAME FOR MARRAIGE.

25. CHRISTIANS HAVE ONLY ONE SPOUSE. THIS IS CALLED MONOTONY

03:34 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, bijbel, school, catechese, humor, lachen |  Facebook |

04-06-08

Gewijde geschiedenis ?

- Wie was de moeder van Mozes ? vraagt de onderwijzer.

Hans steekt zijn vinger op.

- De dochter van Pharao.

- Maar Hans, dat was toch niet zijn moeder ? Zij had Mozes alleen gevonden.

- Ja, dat zegt ze ! 

18:54 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geschiedenis, school, bijbel, humor, lachen, kinderen |  Facebook |

27-05-08

Pauselijke humor (11)

Het is bekend dat de grote Italiaanse kunstenaar Michelangelo een zeer lastig karakter had en moeilijk met zijn broodheren kon opschieten.
 
Zo kreeg hij menig grote opdracht van paus Julius II, waaronder het schilderen van de fresco's van de Sixtijnse kapel. Een gigantisch werk, dat volgens de paus niet snel genoeg opschoot.
 
http://www.casafree.com/modules/xcgal/albums/userpics/13299/normal_sixtine01.jpg
 
Op een dag kwam deze zijn beklag maken bij de kunstenaar. Michelangelo dreigde de paus van de stelling te gooien !
 
De paus heeft hem toen maar met rust gelaten. (historisch feit !)

17:08 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: paus, kunst, lachen, vaticaan, humor |  Facebook |

21-05-08

Gewoon blijven lachen

 

22:58 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: babies, lachen |  Facebook |

13-05-08

Humor pot-pourri

Humor pot-pourri
Te verbruiken met mate ! 
 
 
 

04:00 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: video, humor, lachen, stunts |  Facebook |

08-05-08

Mogen de priesters trouwen ?

- Wat vindt jij ervan : moeten de priesters kunnen trouwen ?
 
- O ja, waarom niet ? Als ze mekaar graag zien ... 

03:51 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: priesters, huwelijk, humor, lachen |  Facebook |

04-05-08

Proefles in Coke-Mentos wetenschappen

Proefles in Coke-Mentos wetenschappen voor wie nooit in Leuven gestudeerd heeft.
 
 

06:06 Gepost door de kromgelachen pastoor in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschappen, farsen, humor, lachen |  Facebook |

WR mentosfonteinen sneuvelt in Leuven

 Zoiets zie ik de paus nog niet doen ...
Of het een blijk is van verstand laat ik je zelf uitmaken.
 
 

05:20 Gepost door de kromgelachen pastoor in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, lachen, evenementen, records |  Facebook |

29-04-08

Pauselijke humor (9)

Joannes Paulus II is aan het bidden en vraagt God :
 
- Heer, zal in Polen de democratie en de welstand terug komen ?
 
- Ja, zegt God, maar niet zolang je leeft.
 
De paus :
 
- Zal er na mij nog een Poolse paus komen ?
 
-  Ja, zegt God, maar niet zolang ik leef.
 
(Grap door Joannes Paulus II uitgevonden of aangepast en door hem verteld aan zijn vriend André Frossard.) 

16:53 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: god, gebed, humor, paus, lachen |  Facebook |

27-04-08

Pauselijke humor (8)

Joannes Paulus I kreeg de bijnaam van "de glimlachende paus".
 
Tegen het einde van het avondmaal op de dag van zijn verkiezing vroeg een Spaanse kardinaal hem de toelating om te roken. De paus antwoordde :
 
- Ja, maar alleen als het witte rook is.
 
(authentiek

22:56 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kardinalen, eten, roken, paus, lachen, humor |  Facebook |

Pauselijke humor (7)

Aan een kersverse ambassadeur aan het Vaticaan die hem vroeg hoeveel mensen in het Vaticaan werkten, antwoordde Johannes XXIII :
 
- O ... nauwelijks de helft ! 

05:15 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: paus, vaticaan, werk, humor, lachen |  Facebook |

26-04-08

Pauselijke humor (6)

Johannes XXIII was nog maar pas paus geworden en hij moest zich beschikbaar stellen voor een fotosessie.
 
- Ons Heer wist toch wel 77 jaar op voorhand dat ik paus zou worden. Waarom heeft hij me dan niet een beetje fotogenieker gemaakt ? 

05:00 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: paus, schoonheid, humor, lachen |  Facebook |

25-04-08

Pauselijke humor (5)

Kort voor het conclaaf waar hij tot paus zou verkozen worden hoorde hij van een prelaat deze opmerking aangaande zijn persoon :
 
- Och Here, wat is hij dik !
 
- O, weet u, antwoordde hij joviaal, een conclaaf is geen schoonheidswedstrijd ! 

05:00 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: paus, schoonheid, humor, zwaarlijvigheid, lachen |  Facebook |

24-04-08

Pauselijke humor (4)

Tijdens een receptie trad kardinaal Roncalli (Johannes XXIII) in gesprek met de ambassadeur van de Sovjet-Unie, die even zwaarlijvig was als hij.
 
- Meneer de ambassadeur, wij behoren niet tot dezelfde parochie, maar ik ben blij te zien dat we tot hetzelfde "arrondissement" behoren. 

05:00 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: paus, diplomatie, zwaarlijvigheid, humor, lachen |  Facebook |

23-04-08

Pauselijke humor (3)

Toen zijn taak als nuntius in Parijs ten einde was, zei kardinaal Roncalli (de toekomstige Johannes XXIII) dat hij in Parijs meer borsten (des seins) had gezien dan heiligen (des saints).

05:00 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: paus, vrouwen, decollete, humor, lachen |  Facebook |

22-04-08

Pauselijke humor (2)

Er wordt ook verteld dat tegen het einde van een officieel diner waar de toekomstige Johannes XXIII gezeten was naast een vrouw met een uitzonderlijk gedurfde décolleté de fruitschotel rondging. Hij nam een appel uit de schotel en schonk die aan de halfnaakte vrouw.
 
- Nee. Dank u wel, zei de vrouw.
 
- Toch wel. Alstublief ! doe mij een plezier ...
 
-  Maar waarom ?
 
- Omdat Eva pas zag dat ze naakt  was toen de appel had gegeten !

05:00 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: paus, vrouwen, decollete, humor, lachen |  Facebook |

21-04-08

Pauselijke humor (1)

Op gebied van humor, zoals voor elke deugddoende deugd, moeten de pausen natuurlijk het goede voorbeeld geven.
 
Paus Johannes XXIII is een klassieker op dat gebied. Toen hij nog pauselijke nuntius was in Parijs zei hij eens :
 
- Als een mooie dame met een opvallend diepe décolleté ergens binnenkomt zien er meer mensen naar de nuntius dan naar die vrouw.

04:46 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: paus, vrouwen, humor, lachen, decollete |  Facebook |

16-04-08

Hypnose met chocolade ... en een ei

 
 
 

22:31 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chcolade, dieren, video, humor, lachen |  Facebook |

14-04-08

Waar is God ?

Algemene repetitie van de Catechismus

- Waar is God ? 

- In de hemel, en op aarde, en op alle plaatsen.

- Geef een voorbeeld.

- Heu ... Dit is een voorbeeld !

 

 

Photobucket

 

05:30 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: god, catechismus, humor, lachen |  Facebook |

13-04-08

Halleluja op zijn charismatisch

Een charismatische gebedsgroep is in een huis volop aan het zingen en aan het jubelen. De Halleluja's volgen elkaar omophoudelijk op.

 

Een man uit de buurt begint het op zijn zenuwen te krijgen en vraagt zich af wat al die drukte wel mag betekenen. Het wordt hem echt te veel, en hij gaat naar het huis toe en vraagt merkelijk geïrriteerd :

 

- Wat is hier eigenlijk aan de gang ? Waarom al die drukte ?

- Wel meneer, we hebben het verhaal gelezen van de Israëlieten die op de vlucht waren voor de Egyptenaren en door de Rode Zee getrokken zijn, terwijl alle Egyptenaren verdronken zijn. God heeft de Israëlieten gered van de Egyptenaren door ze door de Rode Zee te laten trekken en het water aan beide zijden tegen te houden.

- Welnee, zegt de man superieur, dat is allemaal larie ! Het water was niet meer dan tien centimeter diep. Iedere schrijver overdrijft bij het optekenen van dergelijke gebeurtenissen !

 

De leden van de gebedsgroep kijken elkaar ietwat beteuterd aan, en de man gaat opgelucht weer naar huis in het vooruitzicht van een (eindelijk) rustige televisieavond.

 

Even laten hoort hij de groep nog harder zingen dan voorheen :

 

- Hallelujah ! Geweldig ! Wat is God fantastisch ! Zijn naam zij geprezen !

 

Het duurt niet lang of de man komt weer aangelopen, vastbesloten om aan al die onzinnige larie definitief een einde te stellen.

 

- Wat is er nu weer aan de hand ?

- Wel, God is nog machtiger dan we wel dachten, omdat hij het hele Egyptische leger in tien centimeter water kon laten verdrinken !

16:30 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gebed, atheisme, humor, lachen, bijbel |  Facebook |

12-04-08

De Kerk is niet om zeep, maar als zeep

Een zeepfabrikant zei tegen de pastoor :

 

- Wat stelt de Katholieke Kerk nu eigenlijk voor? Kijk naar alle ellende en de toestand in de wereld na duizenden jaren godsdienst. Als de Katholieke Kerk waarheid is, wat heeft het dan te betekenen ?

 

De pastoor zei niets maar nam de zeepfabrikant mee naar buiten. Daar liep een stel jongens, die van boven tot beneden onder de modder zaten. Hij zei :

 

- Kijk daar nou eens naar. We hebben al generaties lang zeep, maar ze zijn net zo vies als varkens. Wat heeft zeep dan voor zin ?

 

De zeepfabrikant protesteerde :

 

- Maar meneer pastoor, zeep heeft alleen maar werking als ze wordt gebruikt !

 

- Precies, zei de pastoor, en met godsdienst is het net hetzelfde !

 

16:40 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: humor, pastoor, atheisme, lachen, kerk |  Facebook |

09-04-08

Voetbal in de goede oude tijd

Alle begin is moeilijk ... 

 

http://lsoron.free.fr/humour/pictures3/dolmen.jpg  

23:15 Gepost door de kromgelachen pastoor in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lachen, voetbal, cartoon, humor, sport |  Facebook |

07-04-08

De 10 plagen van Egypte

Mozes leidde zijn volk weg uit Egypte en bevrijdde het van de boze farao, nadat God over de Egytenaren tien plagen had gestuurd, waaronder kikvorsen, muizen, luizen en geen televisie.
 
L'image “http://www.quia.com/files/quia/users/oshri_z@hotmail.com/Pesach/10_plagues” ne peut être affichée car elle contient des erreurs.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/52/No_Television.svg/493px-No_Television.svg.png

05:00 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kinderen, bijbel, televisie, humor, lachen |  Facebook |

06-04-08

De echte naam van Mozes

Mozes is een voornaam personnage in de bijbel. Maar zijn echte naam is Charlton Heston !
 
http://images.art.com/images/-/Charlton-Heston---The-Ten-Commandments--C10102102.jpeg

07:15 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bijbel, kinderen, humor, lachen, film |  Facebook |