05-12-07

Toon Hermans over Sint-Niklaas

 
 

19:15 Gepost door de kromgelachen pastoor in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: humor, lachen, heiligen, humorist |  Facebook |

03-12-07

Demonstratie

Een man als een kleerkast gaat een bar binnen en zegt aan de kelner :
 
- Ik heb die affiche zien buiten hangen waarop staat dat u een stoere man zoekt om orde in het zaakje te houden hier. Hebt u al iemand gevonden ?
 
- Nee, nog niet ... Hebt u enige ervaring ?
 
- Nee, maar ik zal eens een demonstratie doen ...
 
En hij gaat naar een man toe die strondzat met zijn hoofd op een tafel ligt, pakt hem bij de kraag en zwiert hem buiten.
 
- Wel ? vraagt hij.
 
- Niet slecht, zegt de kelner, maar u zal er met de baas moeten over praten.
 
- OK, zegt de man, waar is hij ?
 
- U hebt hem juist buiten gegooid, meneer.

19:30 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, lachen, werk |  Facebook |

Begripvolle baas

Een talentvolle maar zeer bijgelovige jonge man heeft een onderhoud met de baas van het personeel van een onderneming die nieuwe werkkrachten aanwerft. De baas zegt hem dat het goed is en dat hij op dertien december a.s. kan starten.
 
- Ik moet toegeven dat ik een beetje bijgelovig ben, zegt de jonge man aarzelend.
 
- O, dat is niet erg, zegt de baas, daar kunnen we makkelijk een mouw aan passen. U kan de twaalfde beginnen, en ... we zullen uw dertiende maand afschaffen.

02:30 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lachen, bijgeloof, humor, werk |  Facebook |

01-12-07

Toon Hermans, Wat ruist er in het struikgewas ?

Toon Hermans... Een begrip, een blijvende waarde in de Nederlandstalige humor.

 
Toen ik in Antwerpen voor vertaler studeerde (in de Schilderstraat) heb ik voor één van zijn shows nog een tijdje gewerkt in "den Arenberg" om een centje bij te verdienen. Een onvergetelijke herinnering.

Kom, vandaag vergast ik u op vier ..., nee, één liedje. Maar mooie liedjes duren niet lang, vooral als je de tekst vergeet. 

 

 

07:30 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: humor, lachen, humorist, muziek |  Facebook |

30-11-07

Joden

De eerste Jood, Mozes, heeft gezegd : "Alles is wet".
De tweede Jood, Jezus, heeft gezegd : "Alles is liefde". De derde Jood, Marx, heeft gezegd : Alles is geld".
De vierde Jood, Freud, heeft gezegd : "Alles is seks".
De vijfde Jood, Einstein, heeft gezegd : "Alles is relatief".

05:15 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, lachen, joden |  Facebook |

29-11-07

Eerlijkheid

Een jonge dame stijgt in een tram. Alle zitplaatsen zijn benomen. Een meneer staat op en zegt aan de mensen die naast hem zitten :
 
- Excuseert u mij, a.u.b. Ik sta mijn plaats af aan deze knappe jonge dame.
 
De jonge dame nam de plaats maar niet de woorden van de heer.
 
- Dank u wel, meneer, zei ze ... Maar wat "knap" betreft, kan ik van u niet hetzelfde zeggen !
 
- Och Here, mevrouw, antwoordde de man, dat bewijst dat u eerlijker bent dan ik.
 

14:45 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: tram, eerlijkheid, humor, lachen, man vrouw |  Facebook |

28-11-07

Beloning tot straf

Een eerbiedwaardige en godsvruchtige grijsaard kwam te sterven en ging recht naar de hemel om de beloning voor zijn talrijke deugden te ontvangen.
 
Een paar jaar later stierf ook zijn getrouwste leerling. Toen hij in het hiernamaals aankwam trok hij op zoek naar zijn oude meester. Tot zijn grote vreugde vond deze hem gezeten op een enorme wolk met een mooie blonde op zijn schoot.
 
- Bravo ! riep de nieuwgekomene. Ik ben blij te zien dat de beloning van uw deugden u niet is ontgaan !
 
- Fout ! grommelde de grijsaard. Zij is mijn beloning niet... Ik ben haar straf.
  

19:01 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lachen, humor, hemel, deugd |  Facebook |

Voorzienigheid (3)

De wijsheid komt niet voor de jaren, zegt men wel eens. Zegt een kale man aan zijn zoon :
 
- Bewonder de voorzienigheid van de natuur die een man zijn haren ontneemt juist op het ogenblik dat hij ze uit wanhoop zou uittrekken bij de gedachte van de dwaasheden die hij begaan heeft in zijn jeugdjaren.

00:00 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, lachen, oud worden, wijsheid |  Facebook |

27-11-07

Een Belg in Parijs

In Frankrijk zijn de "Belgische moppen" altijd heel populair geweest. Tijdens mijn reeds lange carrière als Belg in Frankrijk heb ik er menigeen moeten (mogen) horen. Hier een klein staaltje. Opgepast : gevoelige zielen, lees niet verder !
 
Een pas gepensioneerde Belg wilde er eens van profiteren. Stel je voor : hij was nog nooit op reis geweest ! Hij koos voor de bestemming Parijs. Met de Thalys ben je daar nu in een oogwenk. In het Noordstation aangekomen neemt hij liever de taxi dan wel de metro.
 
De bestuurder had al meteen door dat hij het met een Belg te doen had. Zijn accent had hem verraden. Ik mag de gelegenheid toch niet laten voorbijgaan om die man een poets te bakken, dacht hij. De kans liet niet op zich wachten...
 
De Belg : Als ik mag vragen, meneer, waarom hebt ge dat rondje op de motorkap van voor ?
 
De taxichauffeur : Wel, meneer, hier in Parijs zijn de voetgangers werkelijk te weinig gedisciplineerd. Dat rondje dient dus om beter te kunnen mikken als er een de straat oversteekt buiten het zebrapad.
 
De Belg : Toch niet waar, zeker ?
 
De taxichauffeur : Toch wel, meneer. Ik zal het u eens tonen.
 
Het was ook niet moeilijk om een voetganger die iets had tegen verkeerslichten "in het vizier" te krijgen. De chauffeur gaf extra gas terwijl hij in de achteruitkijkspiegel de verbouwereerde Belg met veel  plezier in de gaten hield.
 
Op het laatst zwenkte hij behendig om de niets vermoedende voetganger te ontwijken. Maar een fractie van een seconde later hoorde hij een dof geluid.
 
De taxichauffeur : Wat is er aan de hand ?
 
De Belg : Wel, gelukkig heb ik het portier opengedaan, hé meneer. Anders had u de voetganger gemist !
 

03:32 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, lachen, taxi, belg |  Facebook |

25-11-07

Geen rijst a.u.b.

De dominee van een kleine stad in Engeland heeft op het grasplein voor de kerk een bord geplaatst waarop het volgende te lezen staat :
 
Werp a.u.b. geen rijst
op pasgetrouwde koppels.
Als u absoluut iets wil werpen,
dan liever gazonzaad.

20:30 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dominee, huwelijk, kerk, humor, lachen |  Facebook |

Schijnheilig

Een "dikke nek" die op pensioen was had ergens in een bergdorp een villa laten zetten om er zich terug te trekken voor een welverdiende rust.
 
De pastoor van het dorp had over de man horen spreken maar had hem in twee maanden nog niet in de zondagsmis bespeurd.
 
Op een dag kwam hij hem tegen in het dorp. De miljonair groette hem hoffelijk.
 
- Ha, dag meneer pastoor ! Aangename kennismaking, ik ben blij u te mogen ontmoeten !
 
- Ja, ik meen dat ik u nog niet in de mis heb gezien, meneer ...
 
- Ha nee, hé meneer pastoor. Daar ga ik niet naartoe. Want de kerken zitten vol van schijnheiligaards.
 
- Ja maar, weet u, er is altijd nog wel plaats voor een meer hoor !
 

03:30 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, lachen, kerk, pastoor |  Facebook |

23-11-07

Belofte maakt (te) veel schuld

Op een stuurloos vlot zijn twee drenkelingen de wanhoop nabij. Een van de twee gaat op zijn knieën zitten en heft zijn handen naar de hemel :
 
- Heer, ik ben een afschuwelijke schurk geweest. Als u mij redt, beloof ik u voor de rest van mijn leven boete te doen. Ik zal een sober leven leiden. Ik zal binnentreden in een klooster. Ik ...
 
Op dat ogenblik wordt hij onderbroken door zijn metgezel die hem op de schouder klopt :
 
- Hou ermee op ! Ik zie een boot naderen ...
 

18:45 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dood, god, lachen, gebed, humor |  Facebook |

Voorzienigheid (2)

Ziehier mijn versie van de mop die ik een paar weken terug op een blog heb gelezen en die de aanleiding is geweest voor het starten van de blog waar je op bent verdwaald.
 
 
In een land waar het al weken pijpenstelen regende, begon de toestand hoe langer hoe meer op een regelrechte katastrofe te lijken. Het waterpeil bleef maar stijgen, stijgen ...
 
De pastoor vond dat hij en zijn parochianen er maar eens dringend iets moesten aan doen. Als geloof bergen verzet, kan het ook de regen stoppen, niet waar ? Zodus trommelde hij al zijn parochianen samen voor een gebedsmarathon : ze zouden bidden tot de regen ophield.
 
Zo waren ze al ettelijke uurtjes aan het bidden toen er voor de haast overstroomde kerk een helicopter van het leger landde. Of er geen mensen waren die wilden evacueren ? En ja, hoor ! De één na de ander liet het afweten. Alleen de pastoor met nog een paar onvoorwaardelijke "supporters" verkozen te blijven en door te bidden ... terwijl het waterniveau alsmaar bleef stijgen en stijgen.
 
Een tweede helicopter landde een uur later. Nu was de verleiding en het gevaar te groot en de pastoor bleef moederziel en koppig alleen.
 
Na weer een uur kwam een derde helicopter, maar de pastoor zei tot de piloot :
 
- Nee, ik geloof steevast in God en ik ben er zeker van dat hij mijn gebeden zal verhoren ... En een kwartier later belandde de brave man bij Sint Pieter aan de hemeldeur. Hij begon hem uit te schelden en zei tot hem :
 
- Zeg eens, ik ben daar beneden uren lang blijven bidden. Waarom hebt gij niets gedaan om mij ter hulp te komen ?
 
- Maar meneer pastoor toch, ik heb u niet minder dan drie helicopters gestuurd !
 

03:15 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gebed, pastoor, humor, lachen |  Facebook |

21-11-07

Voorzienigheid

Adèle stelt haar verloofde aan haar ouders voor. Na de maaltijd neemt haar vader hem mee naar zijn bureau.
 
- Wel, wat zijn uw vooruitzichten ? vraagt hij hem, een ietsje achterdochtig.
 
- Ik studeer theologie.
 
- Prachtig ! Maar wat bent u zinnens te doen om aan mijn dochter een gezellige thuis te bezorgen ?
 
- Ik zal goed studeren en God zal er wel in voorzien.
 
 
Wanneer de jongeman de deur uit is, vraagt de moeder aan haar man :
 
- Hoe is het onderhoud verlopen ?
 
- Hij heeft noch werk, noch inkomen, ... en ik vermoed dat hij denkt dat ik God ben.
 

22:15 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verloving, god, humor, lachen |  Facebook |

Onze pastoor

Als hij lang haar heeft is hij een linkse activist. Als zijn haar kort is, is hij niet van zijn tijd.
 
Als hij iedereen doopt en trouwt versjachert hij de sacramenten. Als hij veeleisender wordt is hij een elitist.
 
Als hij over het algemeen op de pastorie is gaat hij nooit zijn parochianen bezoeken. Als hij dikwijls bezoeken doet is hij nooit op de pastorie te vinden.
 
Als hij geen feesten organiseert dan is er nooit iets te doen in de parochie. Als hij er wel oragniseert is hij er alleen maar op uit zich te amuseren.
 
Als hij werken doet aan de kerk gooit hij het geld door de ramen. Als hij geen werken doet, dan laat hij alles verkomen...
 
Enzovoort ...
 
Wie vult deze lijst aan ? Post uw schitterende (en constructieve) ideeën in de "reacties".
 
Vooruit, kom, ik geef je nog een klein voorbeeld : Als hij niets afweet van Internet is hij volkomen voorbijgestreefd. Als hij op zijn blog werkt heeft hij niets anders te doen. Clin d'oeil
 
 

16:10 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, pastoor, absurde humor |  Facebook |

Het goede en het slechte nieuws van Mozes

Mozes kwam van de Sinaï naar beneden en verzamelde heel het volk :
 
- Luister, zei hij, ik heb goed en ik heb slecht nieuws !
 
- Eerst het goede, riep het volk als uit één mond.
 
- Het goede nieuws is dat ik erin geslaagd ben het aantal geboden van vijftien te herleiden tot tien ... Het slechte nieuws is dat ik niets heb kunnen bereiken voor echtbreuk.

07:45 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, bijbel |  Facebook |

20-11-07

Niet meer in de ziekenkas

Echt gebeurd ... 
 
Iemand van de familie werd wegens ziekte voor een paar weken in het hospitaal opgenomen. 
 
Een van mijn broers, die toen nog geen vijf jaar oud was, kwam op een dag thuis vertellen :
 
- Zeg, nonkel Guy is niet meer in de ziekenkas, hé !
 
- Ah nee ?
 
- Nee, nee, hij is terug thuis ...
 

08:00 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, kinderen |  Facebook |

19-11-07

Kerkganger

Een man roept een taxi en laat zich voor de kathedraal afzetten. Hij gaat binnen, komt weer buiten en vraagt aan de chauffeur hem te voeren naar een tweede, een derde, een vierde kerk ...
 
Aan de tiende kerk vraagt de taxichauffeur :
 
- Meneer, ik wil niet ondiscreet zijn, maar mag ik vragen of u ze allemaal wil bezoeken ?
 
- Tot dat ik de goede vind, antwoordt de man. Stel u voor : een paar vrienden van mij hebben mij uitgenodigd op de bruiloft van een zekere Figaro, en die idioten hebben mij vergeten te zeggen waar het kerkelijk huwelijk ging plaats vinden !
 

07:45 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: humor, kerk, huwelijk, taxi |  Facebook |

18-11-07

Liever bloed dan wijn

Een pastoor gaat te voet naar huis terug. Een gezin had hem uitgenodigd hun splinternieuw huis te komen inzegenen. Ze wisten wat gastvrijheid betekende en hadden hem "weerhouden" voor een lekker etentje.
 
Toen de pastoor aanstalte maakte om weer naar huis te gaan, boden ze hem nog een extra fles aan van de wijn die hij toch zo lekker had gevonden, en die hij voorzichtig in de mouwen van zijn soutane verborg.
 
Maar onderweg - was het onder de invloed van de alcohol ? - struikelde hij en viel plat op de grond. Toen hij, na een paar ogenblikken weer bij zijn positieven kwam, voelde hij nat onder zijn kleren, en bad terstond dit schietgebed :
 
- O, mijn God ! Als het maar bloed is !!!
 
 

17:24 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: pastoor, wijn, humor |  Facebook |

Geen haar op uw hoofd zal verloren gaan

 
 
 
 
 
 Geen haar op uw hoofd zal verloren gaan.
 
ann_e_c_-_temps_ordinaire_33__me_dimanche
 
Het scheelde geen haar ! 
 
 
(Bron : lapinbleu)
 

05:13 Gepost door de kromgelachen pastoor | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evangelie, cartoon |  Facebook |

17-11-07

Te laat om lief te hebben

Op een kerkhof is een meisje de opschriften van de grafzerken aan het lezen :
 
- Aan ons teergeliefde zoontje
 
- Aan onze goede baas
 
- Aan mijn welbeminde echtegenoot ...
 
Na een paar minuten keert het meisje zich tot haar moeder en vraagt : 
 
- Maar waar legt men dan de mensen die men niet graag ziet ?
 

03:02 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, kerkhof, dood, liefde |  Facebook |

15-11-07

Voor de Klaagmuur

 
http://catholique-besancon.cef.fr/vie_du_diocese/pelerinages/les-pelerinages-en-photos/dossier-photos-de-terre-sainte/jerusalem-mur_des_lamentations.jpg

 
In Jeruzalem had een journaliste van CNN horen spreken van een zeer oude orthodoxe Jood die elke dag (soms meermaals per dag) heel lang kwam bidden aan de Klaagmuur.
 
Van zodra ze bij de Klaagmuur kwam had ze de oude man in de menigte al gezien.
 
Het was goed te merken dat hij vurig aan het bidden was, en ze wachtte een vol uur totdat hij ermee klaar was.
 
- Meneer, ik ben Rebecca Levy van CNN en ik zou willen weten sinds wanneer u aan de Klaagmuur komt bidden.
 
- Ik kom hier al zestig jaar lang bidden,
antwoordde de oude man.
 
- Zestig jaar ? Dat is uitzonderlijk ! En om welke bepaalde reden komt u hier zo lang elke dag bidden, zelf meermaals per dag, naar men mij verteld heeft ?
 
Ik bid opdat de christenen, de joden en de moslims eindelijk in vrede met elkaar zouden leven. Ik bid ook opdat al onze kinderen in vrede, vriendschap en als broers en zusters zouden kunnen opgroeien.
 
- En wat voelt u nadat u zo vurig gedurende bijna zestig jaar hier gebeden hebt ?

- Een beetje alsof ik voor de muren gesproken heb  !!!
 
 
 
Lees ook :
 
 

22:07 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israel, joden, gebed, klaagmuur, absurde humor |  Facebook |

14-11-07

Ontketende nonnen !

Zure nonnen ? Ja, die bestaan er wel. Maar kijk, om van je veralgemeningsziekte te genezen, maar eens naar volgende video. De film is meer dan 15 jaar oud, maar nog altijd niet versleten ... dit uittreksel althans.

 

05:38 Gepost door de kromgelachen pastoor in Muziek | Permalink | Commentaren (1) | Tags: nonnen, muziek, humor, film, video |  Facebook |

13-11-07

Kent ge die van de stotteraar die miljonnair is geworden ?

Een verstokte en werkloze stotteraar had het in zijn hoofd gehaald om van deur tot deur bijbels te gaan verkopen. Hij had namelijk horen zeggen dat de Bijbel het meest verkochte boek ter wereld was. Hij ging dus aankloppen bij de groothandelaar en zei :

- Ikikikikik wwwwwil vvv vvvvijftig bbb bbijb els, alst tttubbbb bbb bbblief !

- En wat gaat u met die vijftig bijbels aanvangen, meneer ?

- Vv vvv vvvvvvan dd ddd dddddeur tt tot dd dd ddddeur verkkkk kkkkkkopen, mmeneer.

- Allé, veel geluk, hé meneer !

 ...

De volgende dag....

 

- Ddddag mmmm meneer !

- Wat is er ? Komt u de bijbels al terug brengen ?

- Nnnneenee, ikikikikik wwwwil er nog honddderd bb bbb bbbij, aaaalstublief.

- Zijn die vijftig van gisteren allemaal al verkocht ?

- Nnnnannnatuurlijk, mmemmmmeneer !

- Maar hoe legt u dat aan boord om op één dag zoveel bijbels te verkopen, meneer ?

- Hheel eenvvv vvvoudig, mmmeneer : ikikikik bel aan. Ennnn ... en aaals er iiemand kkkkomt openddddd ddoen, vvvraag ikikikikik :

Zzzzzzzal ikikikikik een sssssstuk ... een stukje vvvvvoor.... lllle...lezen, of kkk...koopt u hem liever ? 

 

N.B.: deze grap werd me verteld door een rasechte ... stotteraar. 

02:40 Gepost door de kromgelachen pastoor | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, bijbel |  Facebook |

Vorige 1 2 3 4 5 6