16-08-10

Playstation - Praystation

 

20:32 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: playstation, praystation, gebed, rozenkrans, rozenhoedje, video, humor, lachen |  Facebook |

29-04-08

Pauselijke humor (9)

Joannes Paulus II is aan het bidden en vraagt God :
 
- Heer, zal in Polen de democratie en de welstand terug komen ?
 
- Ja, zegt God, maar niet zolang je leeft.
 
De paus :
 
- Zal er na mij nog een Poolse paus komen ?
 
-  Ja, zegt God, maar niet zolang ik leef.
 
(Grap door Joannes Paulus II uitgevonden of aangepast en door hem verteld aan zijn vriend André Frossard.) 

16:53 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: god, gebed, humor, paus, lachen |  Facebook |

13-04-08

Halleluja op zijn charismatisch

Een charismatische gebedsgroep is in een huis volop aan het zingen en aan het jubelen. De Halleluja's volgen elkaar omophoudelijk op.

 

Een man uit de buurt begint het op zijn zenuwen te krijgen en vraagt zich af wat al die drukte wel mag betekenen. Het wordt hem echt te veel, en hij gaat naar het huis toe en vraagt merkelijk geïrriteerd :

 

- Wat is hier eigenlijk aan de gang ? Waarom al die drukte ?

- Wel meneer, we hebben het verhaal gelezen van de Israëlieten die op de vlucht waren voor de Egyptenaren en door de Rode Zee getrokken zijn, terwijl alle Egyptenaren verdronken zijn. God heeft de Israëlieten gered van de Egyptenaren door ze door de Rode Zee te laten trekken en het water aan beide zijden tegen te houden.

- Welnee, zegt de man superieur, dat is allemaal larie ! Het water was niet meer dan tien centimeter diep. Iedere schrijver overdrijft bij het optekenen van dergelijke gebeurtenissen !

 

De leden van de gebedsgroep kijken elkaar ietwat beteuterd aan, en de man gaat opgelucht weer naar huis in het vooruitzicht van een (eindelijk) rustige televisieavond.

 

Even laten hoort hij de groep nog harder zingen dan voorheen :

 

- Hallelujah ! Geweldig ! Wat is God fantastisch ! Zijn naam zij geprezen !

 

Het duurt niet lang of de man komt weer aangelopen, vastbesloten om aan al die onzinnige larie definitief een einde te stellen.

 

- Wat is er nu weer aan de hand ?

- Wel, God is nog machtiger dan we wel dachten, omdat hij het hele Egyptische leger in tien centimeter water kon laten verdrinken !

16:30 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gebed, atheisme, humor, lachen, bijbel |  Facebook |

12-04-08

Roepingenzondag met Coke light

Enjoy ...
 
 

21:00 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: video, priesters, roepingen, gebed |  Facebook |

26-01-08

Chronisch gebrek aan inspiratie

Het zoontje van een dominee vraagt aan zijn vader :

- Papa, waarom buig je elke zondag je hoofd voor het sermoen ?

- Dat is om de Heer te vragen mij te inspireren voor een goede preek.

- En voor wanneer is die preek ? 

08:45 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, dominee, preek, gebed, humor, lachen |  Facebook |

28-12-07

Het telefoonnummer van Jezus

Op een avond deed Chris (vijf jaar) zijn gebedjes met zijn grootmoeder op zijn kamer, toen zijn moeder, die ongelovig is, in de gang voorbijgaat. Hij roept haar en zegt :
 
- Weet je, moeke, telefoneren naar Jezus, da's heel makkelijk, hoor !
 
Zijn moeder, nogal sceptisch :
 
- O Ja ? ... En ken je zijn nummer wel ?
 
- Ja zeker, zegt Chris : "In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest" ...
 
(authentiek) 

08:15 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, lachen, kinderen, jezus, gebed |  Facebook |

22-12-07

Godsvruchtig

Tijdens zijn zondagspreek zegt de pastoor aan zijn parochianen dat ze in hun gebed een beetje meer aan de anderen moeten denken en een wat minder aan zichzelf...
 
Een deftige dame buigt haar hoofd godsvruchtig en bidt :
 
- Heer Jezus, laat mijn man nooit weduwnaar worden !

08:15 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: gebed, pastoor, preek, humor, naastenliefde, lachen, man vrouw |  Facebook |

11-12-07

Contractuele Onze Vader

De directie van een merk van fruitsappen had een onderhoud gevraagd bij de paus.
 
- Heilige Vader, wij bieden u 125.000 dollar als u bereid bent de woorden van het Onze Vader te veranderen, en als u i.p.v. "geef ons heden ons dagelijks brood" "geef ons heden ons dagelijks fruitsap" zet.
 
- Dat kan ik helaas niet doen, zei de paus.
 
 
Twee weken later was de directie weer bij de paus met een nieuw aanbod :
 
- Heilige Vader, wij bieden u 525.000 dollar per maand als u ...
 
Zelfde antwoord.
 
Maar de zakenmannen gaven niet zo snel op.
 
- Heilige Vader, wij bieden u 1.000.000.000 per jaar ...
 
Na een ogenblik stilte keerde de paus zich naar zijn secretaris en vroeg :
 
- Wanneer loopt ons contract met de bakkers ten einde ?

18:18 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, lachen, geld, paus, gebed, vaticaan |  Facebook |

23-11-07

Belofte maakt (te) veel schuld

Op een stuurloos vlot zijn twee drenkelingen de wanhoop nabij. Een van de twee gaat op zijn knieën zitten en heft zijn handen naar de hemel :
 
- Heer, ik ben een afschuwelijke schurk geweest. Als u mij redt, beloof ik u voor de rest van mijn leven boete te doen. Ik zal een sober leven leiden. Ik zal binnentreden in een klooster. Ik ...
 
Op dat ogenblik wordt hij onderbroken door zijn metgezel die hem op de schouder klopt :
 
- Hou ermee op ! Ik zie een boot naderen ...
 

18:45 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dood, god, lachen, gebed, humor |  Facebook |

Voorzienigheid (2)

Ziehier mijn versie van de mop die ik een paar weken terug op een blog heb gelezen en die de aanleiding is geweest voor het starten van de blog waar je op bent verdwaald.
 
 
In een land waar het al weken pijpenstelen regende, begon de toestand hoe langer hoe meer op een regelrechte katastrofe te lijken. Het waterpeil bleef maar stijgen, stijgen ...
 
De pastoor vond dat hij en zijn parochianen er maar eens dringend iets moesten aan doen. Als geloof bergen verzet, kan het ook de regen stoppen, niet waar ? Zodus trommelde hij al zijn parochianen samen voor een gebedsmarathon : ze zouden bidden tot de regen ophield.
 
Zo waren ze al ettelijke uurtjes aan het bidden toen er voor de haast overstroomde kerk een helicopter van het leger landde. Of er geen mensen waren die wilden evacueren ? En ja, hoor ! De één na de ander liet het afweten. Alleen de pastoor met nog een paar onvoorwaardelijke "supporters" verkozen te blijven en door te bidden ... terwijl het waterniveau alsmaar bleef stijgen en stijgen.
 
Een tweede helicopter landde een uur later. Nu was de verleiding en het gevaar te groot en de pastoor bleef moederziel en koppig alleen.
 
Na weer een uur kwam een derde helicopter, maar de pastoor zei tot de piloot :
 
- Nee, ik geloof steevast in God en ik ben er zeker van dat hij mijn gebeden zal verhoren ... En een kwartier later belandde de brave man bij Sint Pieter aan de hemeldeur. Hij begon hem uit te schelden en zei tot hem :
 
- Zeg eens, ik ben daar beneden uren lang blijven bidden. Waarom hebt gij niets gedaan om mij ter hulp te komen ?
 
- Maar meneer pastoor toch, ik heb u niet minder dan drie helicopters gestuurd !
 

03:15 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gebed, pastoor, humor, lachen |  Facebook |

15-11-07

Voor de Klaagmuur

 
http://catholique-besancon.cef.fr/vie_du_diocese/pelerinages/les-pelerinages-en-photos/dossier-photos-de-terre-sainte/jerusalem-mur_des_lamentations.jpg

 
In Jeruzalem had een journaliste van CNN horen spreken van een zeer oude orthodoxe Jood die elke dag (soms meermaals per dag) heel lang kwam bidden aan de Klaagmuur.
 
Van zodra ze bij de Klaagmuur kwam had ze de oude man in de menigte al gezien.
 
Het was goed te merken dat hij vurig aan het bidden was, en ze wachtte een vol uur totdat hij ermee klaar was.
 
- Meneer, ik ben Rebecca Levy van CNN en ik zou willen weten sinds wanneer u aan de Klaagmuur komt bidden.
 
- Ik kom hier al zestig jaar lang bidden,
antwoordde de oude man.
 
- Zestig jaar ? Dat is uitzonderlijk ! En om welke bepaalde reden komt u hier zo lang elke dag bidden, zelf meermaals per dag, naar men mij verteld heeft ?
 
Ik bid opdat de christenen, de joden en de moslims eindelijk in vrede met elkaar zouden leven. Ik bid ook opdat al onze kinderen in vrede, vriendschap en als broers en zusters zouden kunnen opgroeien.
 
- En wat voelt u nadat u zo vurig gedurende bijna zestig jaar hier gebeden hebt ?

- Een beetje alsof ik voor de muren gesproken heb  !!!
 
 
 
Lees ook :
 
 

22:07 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israel, joden, gebed, klaagmuur, absurde humor |  Facebook |