07-01-09

Uitgestelde kerstman

 


 

 

Karl Karl (zes jaar oud) zat op de kieën van een kerstman in een grootwarenhuis, en had hem gezegd :

- Ik ben me stilaan aan het oefenen om nog voor Kerstmis braaf te zijn. Maar als u uw ronde een ietsje kon uitstellen, en bvb. langskomen in de nacht van 24 op 25 januari, dan denk ik dat ik perfect zal klaar zijn.

03:28 Gepost door de kromgelachen pastoor in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, kinderen, lachen, kerstman |  Facebook |

18-06-08

"Godsdiensttest"

Hier volgt de vertaling van vorige blog (dank je wel Enid !) : 
 
 
Kun je je de non voorstellen die aan haar lessenaar deze tests zit te verbeteren, terwijl ze haar best doet om haar gezicht in de plooi te houden en niet in lachen uit te barsten?

LET VOORAL OP DE WOORDKEUZE EN SPELLING. WIE OOK MAAR EEN KLEIN BEETJE VERTROUWD IS MET DE HEILIGE SCHRIFT, ZAL DIT HILARISCH VINDEN!
DEZE ANTWOORDEN KOMEN VAN EEN TEST GODSDIENST OP EEN KATHOLIEKE SCHOOL. DE KINDEREN MOESTEN VRAGEN OPLOSSEN OVER HET OUDE EN NIEUWE TESTAMENT. VOLGENDE ANTWOORDEN OVER DE BIJBEL WERDEN GESCHREVEN DOOR KINDEREN.

ZE WERDEN NIET VERBETERD OF VERANDERD. DE SPELLINGSFOUTEN ZIJN OOK BLIJVEN STAAN.

1. In het eerste boek van de Bijbel, Guinessis. God werd het beu om de wereld te scheppen, dus hij haalde de sabbat eruit.

2. Adam en Eva werden geschapen uit een appelboom. Noa's vrouw was Jeanne d'Arc. Noa bouwde een ark en de dieren kwamen erop in peren.

3. Lot's vrouw was overdag een zoutpilaar maar 's nachts een vuurbal.

4. De Joden waren een trots volk en doorheen de geschiedenis hadden ze problemen met onvriendelijke genitaliën.

5. Sampson was een sterke man die zich van het rechte pad liet brengen door een jezebel als Delilah.

6. Samson versloeg de Filistijnen met de bijl van de apostelen.

7. Mozes leidde de Joden naar de Rode Zee, waar ze ongedesemd brood maakten, wat brood is zonder enige ingrediënten.

8. De Egyptenaren verdronken allemaal in de woestijn. Daarna beklom Mozes de berg Cyanide om de tien geboden te halen.

9. Het eerste gebod was toen Eva Adam opdroeg de appel op te eten.

10. Het zevende gebod is Gij zult geen overspel toegeven.

11. Mozes stierf nog voor hij in Canada aankwam. Daarna leidde Joshua de Hebreeërs in de slag om Geritol.

12. Het grootste mirikel in de Bijbel was toen Joshua zijn zoon opdroeg om stil te staan en hij gehoorzaamde hem.

13. David was een Hebreeuwse koning die erg bedreven was als leugenaar. Hij vocht tegen de Finkelsteinen, een mensenras dat leefde in bijbelse tijden.

14. Solomon, een van David's zonen, had 300 vrouwen en 700 concabines.

15.  Toen Maria hoorde dat ze de moeder van Jezus was, zong ze de Magna charta.

16. Toen de drie Wijsneuzen uit de Oostkantons aankwamen, troffen ze Jezus aan in de manager.

17. Jezus werd geboren omdat Maria een onbevlekte gevangenis had.

18. Johannes de smid kieperde water uit over zijn hoofd.

19. Jezus vaardigde de gouden regel uit die zegt dat je anderen niets mag aandoen tot ze je zelf eerst iets aandoen. Hij legde ook uit dat een man niet kan leven van zweet alleen...

20. Het was een mirikel dat Jezus opstond uit de doden en erin slaagde om de steen van voor de ingang weg te rollen.

21. De mensen die God volgden, worden de 12 decibels genoemd.

22. De epistelen waren de vrouwen van de apostelen.

23. Een van de opossums was Mattheüs, die ook taxichauffeur was.

24. Paulus verkeerde tot het christendom, hij predikte het heilige verband, wat een ander woord is voor huwelijk.

25. Christenen hebben maar één vrouw. Dit heet monotonie.

04:44 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, bijbel, school, catechese, humor, lachen |  Facebook |

07-06-08

Gewijde geschiedenis uit de (Engelse) kindermond

Catholic school test


Can you imagine yourself to be the nun sitting at her desk grading these papers, all the while trying to keep a straight face and maintain her composure ?

PAY SPECIAL ATTENTION TO THE WORDING AND SPELLING. IF YOU ARE EVEN REMOTELY FAMILIAR WITH HOLY SCRIPTURE, YOU'LL FIND THIS HILARIOUS ! IT COMES FROM A ROMAN CATHOLIC ELEMENTARY SCHOOL TEST. KIDS WERE ASKED QUESTIONS ABOUT THE OLD AND NEW TESTAMENTS. THE FOLLOWING STATEMENTS ABOUT THE BIBLE WERE WRITTEN BY CHILDREN.

THEY HAVE NOT BEEN RETOUCHED OR CORRECTED. INCORRECT SPELLING HAS BEEN LEFT IN.1. IN THE FIRST BOOK OF THE BIBLE, GUINESSIS. GOD GOT TIRED OF CREATING THE WORLD SO HE TOOK THE SABBATH OFF.

2. ADAM AND EVE WERE CREATED FROM AN APPLE TREE. NOAH'S WIFE WAS JOAN OF ARK.
NOAH BUILT AND ARK AND THE ANIMALS CAME ON IN PEARS.

3. LOTS WIFE WAS A PILLAR OF SALT DURING THE DAY, BUT A BALL OF FIRE DURING THE NIGHT.

4. THE JEWS WERE A PROUD PEOPLE AND THROUGHOUT HISTORY THEY HAD TROUBLE WITH UNSYMPATHETIC GENITALS.

5. SAMPSON WAS A STRONGMAN WHO LET HIMSELF BE LED ASTRAY BY A JEZEBEL LIKE DELILAH.

6. SAMSON SLAYED THE PHILISTINES WITH THE AXE OF THE APOSTLES.

7. MOSES LED THE JEWS TO THE RED SEA WHERE THEY MADE UNLEAVENED BREAD WHICH IS BREAD WITHOUT ANY INGREDIENTS.

8, THE EGYPTIANS WERE ALL DROWNED IN THE DESSERT. AFTER WARDS, MOSES WENT UP TO MOUNT CYANIDE TO GET THE TEN COMMANDMENTS.

9. THE FIRST COMMANDMENTS WAS WHEN EVE TOLD ADAM TO EAT THE APPLE.

10. THE SEVENTH COMMANDMENT IS THOU SHALT NOT ADMIT ADULTERY.

11. MOSES DIED BEFORE HE EVER REACHED CANADA.. THEN JOSHUA LED THE HEBREWS IN THE BATTLE OF GERITOL.

12. THE GREATEST MIRICLE IN THE BIBLE IS WHEN JOSHUA TOLD HIS SON TO STAND STILL AND HE OBEYED HIM.

13. DAVID WAS A HEBREW KING WHO WAS SKILLED AT PLAYING THE LIAR. HE FOUGHT THE FINKELSTEINS, A RACE OF PEOPLE WHO LIVED IN BIBLICAL TIMES.

14. SOLOMON, ONE OF DAVIDS SONS, HAD 300 WIVES AND 700 PORCUPINES.

15. WHEN MARY HEARD SHE WAS THE MOTHER OF JESUS, SHE SANG THE MAGNA CARTA.

16. WHEN THE THREE WISE GUYS FROM THE EAST SIDE ARRIVED THEY FOUND JESUS IN THE MANAGER.

17. JESUS WAS BORN BECAUSE MARY HAD AN IMMACULATE CONTRAPTION.

18. ST. JOHN THE BLACKSMITH DUMPED WATER ON HIS HEAD.

19. JESUS ENUNCIATED THE GOLDEN RULE, WHICH SAYS TO DO UNTO OTHERS BEFORE THEY DO ONE TO YOU. HE ALSO EXPLAINED A MAN DOTH NOT LIVE BY SWEAT ALONE..

20. IT WAS A MIRICLE WHEN JESUS ROSE FROM THE DEAD AND MANAGED TO GET THE TOMBSTONE OFF THE ENTRANCE.

21. THE PEOPLE WHO FOLLOWED THE LORD WERE CALLED THE 12 DECIBELS.

22. THE EPISTELS WERE THE WIVES OF THE APOSTLES.

23. ONE OF THE OPPOSSUMS WAS ST. MATTHEW WHO WAS ALSO A TAXIMAN.

24. ST. PAUL CAVORTED TO CHRISTIANITY, HE PREACHED HOLY ACRIMONY WHICH IS ANOTHER NAME FOR MARRAIGE.

25. CHRISTIANS HAVE ONLY ONE SPOUSE. THIS IS CALLED MONOTONY

03:34 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, bijbel, school, catechese, humor, lachen |  Facebook |

04-06-08

Gewijde geschiedenis ?

- Wie was de moeder van Mozes ? vraagt de onderwijzer.

Hans steekt zijn vinger op.

- De dochter van Pharao.

- Maar Hans, dat was toch niet zijn moeder ? Zij had Mozes alleen gevonden.

- Ja, dat zegt ze ! 

18:54 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geschiedenis, school, bijbel, humor, lachen, kinderen |  Facebook |

07-04-08

De 10 plagen van Egypte

Mozes leidde zijn volk weg uit Egypte en bevrijdde het van de boze farao, nadat God over de Egytenaren tien plagen had gestuurd, waaronder kikvorsen, muizen, luizen en geen televisie.
 
L'image “http://www.quia.com/files/quia/users/oshri_z@hotmail.com/Pesach/10_plagues” ne peut être affichée car elle contient des erreurs.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/52/No_Television.svg/493px-No_Television.svg.png

05:00 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kinderen, bijbel, televisie, humor, lachen |  Facebook |

06-04-08

De echte naam van Mozes

Mozes is een voornaam personnage in de bijbel. Maar zijn echte naam is Charlton Heston !
 
http://images.art.com/images/-/Charlton-Heston---The-Ten-Commandments--C10102102.jpeg

07:15 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bijbel, kinderen, humor, lachen, film |  Facebook |

05-04-08

Naaktheid zonder schaamte

Uit de kindermond :

 
Albrecht Dürer : Adam et Eve © Museo Nacional del Prado, Madrid.
 
 
 
Adam en Eva waren naakt, maar dat kon hun geen barst schelen ...
 
De spiegels waren toen nog niet uitgevonden.

03:16 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: bijbel, kinderen, naakt, humor, lachen |  Facebook |

14-02-08

Huwelijksplannen

Een klein meisje vertelt aan haar moeder dat ze later met Meneer Pastoor wil trouwen.
 
Haar moeder legt uit :
- Maar schatje, de priesters trouwen niet !
 
Het meisje :
 
- Nee ? Maar de misdienaars, waar komen die dan vandaan ?

12:19 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pastoor, kinderen, huwelijk, humor, lachen |  Facebook |

26-01-08

Chronisch gebrek aan inspiratie

Het zoontje van een dominee vraagt aan zijn vader :

- Papa, waarom buig je elke zondag je hoofd voor het sermoen ?

- Dat is om de Heer te vragen mij te inspireren voor een goede preek.

- En voor wanneer is die preek ? 

08:45 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, dominee, preek, gebed, humor, lachen |  Facebook |

23-01-08

Helemaal naakt

Meneer Pastoor aan de kinderen van de catechismus :
 
- In het Aardse Paradijs waren Adam en Eva helemaal naakt. Juist zoals uw moeder als ze uw zusje wast.

18:00 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: kinderen, catechismus, pastoor, bijbel |  Facebook |

12-01-08

Letters to God

 
Wil je God doen lachen ? ... Word als kinderen en vertel hem, bijvoorbeeld over je plannen voor 2008 ! 
 
Wil jij ook lachen ? ... Leer dan Engels !

 
 
 
 
 

08:30 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: humor, lachen, video, kinderen, god |  Facebook |

28-12-07

Het telefoonnummer van Jezus

Op een avond deed Chris (vijf jaar) zijn gebedjes met zijn grootmoeder op zijn kamer, toen zijn moeder, die ongelovig is, in de gang voorbijgaat. Hij roept haar en zegt :
 
- Weet je, moeke, telefoneren naar Jezus, da's heel makkelijk, hoor !
 
Zijn moeder, nogal sceptisch :
 
- O Ja ? ... En ken je zijn nummer wel ?
 
- Ja zeker, zegt Chris : "In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest" ...
 
(authentiek) 

08:15 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, lachen, kinderen, jezus, gebed |  Facebook |

26-12-07

Jezus geeft geen geschenken

Op de speelplaats van een school, juist voor de kerstvakantie, staat een groep kleine meisjes druk te babbelen over wat ze als kerstgeschenk gevraagd hadden.
 
Plots vraagt een van hen aan een heel arm meisje :
 
- En jij wat zal jij krijgen ?
- Ik heb aan Jezus een pop gevraagd, antwoordde het meisje rustig.
 
 
 
Het onderwerp "speelgoed" was natuurlijk weer aan de orde van de dag op de eerste dag na de vakantie. Elk meisje verhaalde uitvoerig over al wat ze gekregen had.
 
Het arm meisje stond er wat meewarig bij. De anderen hadden het gemerkt, en vroegen haar spottend : 
 
- En ? Heeft Jezus je je pop gegeven ?
- Nee.
- Zie je wel ? Jezus heeft je gebed niet gehoord !!!
- Toch wel ... maar hij heeft nee gezegd. 
 

17:34 Gepost door de kromgelachen pastoor in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kinderen, kerst |  Facebook |

25-12-07

Kerst bij de maffia

Een kleinzoon van een leider van de maffia gaat achter zijn bureau zitten om een kerstwens te schrijven aan Jezus.
 
- Lief kindeke Jezus, ik ben het hele jaar een lieve jongen geweest, dus wil ik een nieuwe ...
 
Hij kijkt ernaar en verfrommelt het dan tot een bal en gooit het weg. Hij pakt een nieuw stuk papier en begint opnieuw te schrijven :
 
- Lief kindeke Jezus, ik ben het grootste deel van het jaar een lieve jongen geweest, dus wil ik een ...
 
Hij kijkt er weer met afgrijzen naar en gooit het ook weg.

Dan krijgt hij een idee. Hij gaat naar de kamer van zijn moeder en pakt het beeld van Onze-Lieve-Vrouw, zet het op het toilet en doet de deur op slot.
 
Hij pakt een nieuw stuk papier en schrijft :
 
- Lief kindeke Jezus. Als je ooit je moeder nog terug wilt zien ...

09:30 Gepost door de kromgelachen pastoor in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, lachen, kinderen, maffia, kerst |  Facebook |

Kerstman met geheugenverlies

In een winkelcentrum in Antwerpen vroeg de kerstman aan een meisje hoe ze heet en kreeg alleen een boze blik.

De kerstman herhaalde de vraag.

Tenslotte zei het meisje verontwaardigd :
 
- Dat heb ik je vanmorgen op school verteld en nu ben je het al vergeten !

02:30 Gepost door de kromgelachen pastoor in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kerst, winkel, kinderen, humor, lachen |  Facebook |

13-12-07

Kinderlogica

Een klein meisje vindt een biljet van 10 € op het voetpad.
 
- Ik ga het naar mama dragen.
 
- Waarom ?
 
- Omdat het van haar is.
 
- Hoe kan je dat nu weten ?
 
- Wel, gisteren avond hoorde ik papa aan mama zeggen dat ze het geld niet door de vensters moest gooien.

08:00 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, geld, humor, lachen |  Facebook |

09-12-07

Slaapliedjes

Mama zit op de rand van het bed. Ze heeft zo pas haar dochtertje te slapen gelegd en zingt voor haar een slaapliedje, ... nog een slaapliedje, ... een derde slaapliedje, ... een vierde ...
 
Dan zegt het meisje :
 
- Zeg, mama, mag ik nu gaan slapen, of wil je er nog een zingen ?

07:45 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lachen, humor, bed, kinderen |  Facebook |

08-12-07

De trein gaat snel, gebruik hem wel !

Voor de eerste keer in zijn jong leven neemt Pietje de trein. Hij is heel braaf en kijkt gefascineerd naar het landschap dat voorbij raast.
 
Plots rijdt de trein in een tunnel. Pietje zegt nog altijd geen enkel woord, maar wanneer de trein uit de tunnel komt vraagt hij aan zijn moeder :
 
- He, mama, is het nu al morgen ?

07:45 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, lachen, trein, kinderen |  Facebook |

20-11-07

Niet meer in de ziekenkas

Echt gebeurd ... 
 
Iemand van de familie werd wegens ziekte voor een paar weken in het hospitaal opgenomen. 
 
Een van mijn broers, die toen nog geen vijf jaar oud was, kwam op een dag thuis vertellen :
 
- Zeg, nonkel Guy is niet meer in de ziekenkas, hé !
 
- Ah nee ?
 
- Nee, nee, hij is terug thuis ...
 

08:00 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, kinderen |  Facebook |

17-11-07

Te laat om lief te hebben

Op een kerkhof is een meisje de opschriften van de grafzerken aan het lezen :
 
- Aan ons teergeliefde zoontje
 
- Aan onze goede baas
 
- Aan mijn welbeminde echtegenoot ...
 
Na een paar minuten keert het meisje zich tot haar moeder en vraagt : 
 
- Maar waar legt men dan de mensen die men niet graag ziet ?
 

03:02 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, kerkhof, dood, liefde |  Facebook |