09-01-09

Een verwittigde parochiaan ...

Weer een andere had op het kerkplein volgende verwittiging geplaatst :

 

VERBODEN TE STATIONEREN

GEEN ABSOLUTIE

WANT U WEET GOED WAT U DOET !

15:15 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, lachen, kerk, parkeren, pastoor, absolutie |  Facebook |

08-01-09

Zielenzorg

Een andere pastoor had aan de ingang van zijn kerk een affiche geplaatst met deze tekst :

 

LAAT DE ZORGEN U NIET KAPOT MAKEN

DE KERK ZAL ER WEL VOOR ZORGEN

04:15 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, lachen, kerk, dood, zorgen, pastoor |  Facebook |

07-01-09

Opendeurdag

Een pastoor had dit bericht aan de ingangsdeur van zijn kerk opgehangen :  

 

KOM BINNEN

Je bent niet slecht genoeg om van de geloofsgemeenschap uitgesloten te worden

en niet goed genoeg om niet naar het Woord Gods te moeten luisteren

21:31 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kerk, humor, pastoor, lachen |  Facebook |

12-04-08

De Kerk is niet om zeep, maar als zeep

Een zeepfabrikant zei tegen de pastoor :

 

- Wat stelt de Katholieke Kerk nu eigenlijk voor? Kijk naar alle ellende en de toestand in de wereld na duizenden jaren godsdienst. Als de Katholieke Kerk waarheid is, wat heeft het dan te betekenen ?

 

De pastoor zei niets maar nam de zeepfabrikant mee naar buiten. Daar liep een stel jongens, die van boven tot beneden onder de modder zaten. Hij zei :

 

- Kijk daar nou eens naar. We hebben al generaties lang zeep, maar ze zijn net zo vies als varkens. Wat heeft zeep dan voor zin ?

 

De zeepfabrikant protesteerde :

 

- Maar meneer pastoor, zeep heeft alleen maar werking als ze wordt gebruikt !

 

- Precies, zei de pastoor, en met godsdienst is het net hetzelfde !

 

16:40 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: humor, pastoor, atheisme, lachen, kerk |  Facebook |

03-03-08

De fratsen van Lodewijk Van Haecke

Ooit gehoord van pastoor Jozef Geldhof ? Een priester die in 1988 een boekje op de markt bracht, getiteld : "Humor in de kerk". In minder dan twee weken was de eerste oplage volledig uitverkocht. De pers in Vlaanderen spendeerde ruime aandacht aan de "losse krabbels" van een dorpspastoor (Meetkerke, West-Vlaanderen). Zelfs de televisie zag in het boekje genoeg stof om er een uitzending aan te weiden.
 
"Menere de paster" is op 8 november 1989 overleden, amper 64 jaar oud. Twee jaar later kwam er posthuum nog een tweed boekje uit : "Nog meer humor in de Kerk", waarvan hier een uittreksel (blz. 22-23)
 
Het gaat om een echt gebeurde anekdote met in de hoofdrol Lodewijk Van Haecke, geboren te Brugge in 1829 en aldaar overleden in 1912 :
 
Toen de moeder van Van Haecke overleden was, had hij de gewoonte aangenomen om zijn middagmaal te nemen in het St-Lodewijkscollege te Brugge, dat toen nog in de Zilverstraat gelegen was. Onnodig te zeggen dat de populaire Van Haecke het middelpunt van de belangstelling vormde, wanneer er na het eten over koetjes en kalfjes gepraat werd en er herinneringen opgehaald werden.
 
Op een zekere dag vertelde Van Haecke een anecdote die terugging tot de jaren 1852 ; op dat tijdstip gaf hij les in het college. Op een avond ging hij met een collega naar de grote kelder van het college, op zoek naar een goede fles wijn. Deze voorraad oude wijn werd angstvallig bewaard voor het moment dat de bisschop van Brugge of een andere kerkprelaat op bezoek waren. In ieder geval, met de fles wijn hadden Van Haecke en zijn collega niet de minste moeite.
 
- En is dat nooit uitgekomen, zo werd hem gevraagd ?
- Neen, zei Van Haecke, we hadden verstand genoeg om het in te houden !
- Denkt ge niet dat er hier sprake is van diefstal ?
- Dat was geen diefstal, want de wijn was toch eigendom van het college, waartoe ik ook behoorde ! Trouwens we hebben het maar voor een tijdje geleend !
- Je kan toch de drank niet teruggeven, mijnheer Van Haecke ?
- Ons Heer heeft in zijn plan met de mens alles voorzien ! Nog dezelfde avond hebben we de wijn uitgewaterd in een fles !
 
De historie vertelt er niet bij of deze fles op haar plaats teruggeplaatst werd !  

05:45 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pastoor, wijn, water, fratsen, humor, lachen |  Facebook |

01-03-08

Verdacht en verraden

Een pastoor nodigt op een avond een van zijn goeie confraters uit voor een lekker etentje (ja ! dat gebeurt zelfs bij pastoors ...). De gast stelt vast dat de meid van zijn gastheer een mooie jonge dame is van een twintigtal jaar. Het gaat er lustig aan toe en na een paar uurtjes neemt de gast afscheid van zijn gastheer, allebei erg tevreden en ... nogal aangeschoten.
 
 
De volgende dag zegt de meid versteld aan de pastoor :
 
- De soeplepel is verdwenen. Ik kan de soep niet opdienen !

 
En de pastoor antwoordt:
 
- Dat is waarschijnlijk mijn confrater van gisteren avond die me een poets heeft gebakken. Ik zal hem een briefje schrijven.

 
En hij zendt hem volgende brief :
 
Beste vriend,
 
Ik beweer niet dat gij mijn soeplepel hebt gestolen. Ik beweer ook niet dat het uw bedoeling was dat te doen. Maar als gij toevallig mijn soeplepel bij u thuis ziet liggen, gelieve me hem dan zo spoedig mogelijk terug te bezorgen.

 
En een paar dagen later krijgt de soeplepelloze pastoor volgende brief in de bus :

Beste vriend,
 
Ik beweer niet dat gij met uw meid naar bed gaat. Ik beweer ook niet dat het uw bedoeling is dat te doen. Maar als gij in uw eigen bed had geslapen, zoudt gij uw soeplepel hebben gevonden !

 
 

08:30 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pastoor, humor, eten |  Facebook |

14-02-08

Huwelijksplannen

Een klein meisje vertelt aan haar moeder dat ze later met Meneer Pastoor wil trouwen.
 
Haar moeder legt uit :
- Maar schatje, de priesters trouwen niet !
 
Het meisje :
 
- Nee ? Maar de misdienaars, waar komen die dan vandaan ?

12:19 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pastoor, kinderen, huwelijk, humor, lachen |  Facebook |

01-02-08

Gaan of blijven ?

Een nieuwbakken pastoortje was een vijftal jaar geleden vol vuur en vlam in de parochie aangekomen. Het was zijn eerste benoeming. Hij zou de situatie daar eens recht gaan zetten. Zijn voorganger, zo vond hij, had de zaken niet al te best aangepakt.
 
Na vijf jaar maakt hij de balans op. Niets om over te stoefen (O.K., pochen) : nog weiniger mensen in de mis dan vijf jaar geleden ; het aantal doopsels en huwelijken ging in dalende lijn ; alleen de begrafenissen waren talrijker geworden ; geen enkele misdienaar meer, het zangkoor was ontbonden, en de toestand van de financiën was hopeloos.
 
Hij gaat naar de kerk, gaat voor het tabernakel knielen en zegt met de moed in de schoenen tot ons Heer :
 
- Heer Jezus, ik ben hier weg !
 
Het duurde niet lang of inwendig hoorde hij het antwoord van "de baas" :
 
- Ik blijf !
 
... De pastoor is dan ook maar gebleven.

03:48 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pastoor, jezus, parochie, kerk, humor, lachen |  Facebook |

31-01-08

Bevrijding

Aan het einde van de zondagsmis kondigt de pastoor tot eenieders verrassing aan dat hij van de bisschop een nieuwe benoeming had gekregen en de parochianen vaarwel moest zeggen.
 
Te prooi aan een diepe emotie heft het zangkoor een danklied aan :
 

Geprezen zij de Heer, de God van Israel, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.

05:32 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, lachen, zang, kerk, pastoor, mis |  Facebook |

27-01-08

Cadeau

Tijdens de zondagmis waren de parochianen aangenaam verrast toen ze tot hun grote ontluchting vaststelden dat het sermoen van hun pastoor maar tien minuten geduurd had, in plaats van de gebruikelijke dertig.
 
In zijn conclusie had de pastoor gezegd :
Tot mijn grootste spijt moet ik u zeggen dat mijn hond, Tamara, blijkbaar verzot op papier, deze morgen de vijf laatste bladzijden van mijn sermoen heeft opgegeten. Broeders en zusters, belijden wij ons geloof ...
Na de mis ging iemand van een andere parochie die de mis had bijgewoond enthousiast de pastoor in de sacristie opzoeken en zegde : 
Als uw hond ooit kleintjes krijgt, gelieve me dan op de hoogte te brengen. Ik wil er een cadeau doen aan mijn pastoor ! 

08:30 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, lachen, pastoor, sermoen, cadeau |  Facebook |

25-01-08

De boodschap

Een pastoor had de slechte gewoonte nooit zijn preken voor te bereiden. Tijdens de lezingen zat hij maar te bidden :

"Heer, geef uw boodschap ! Heer geef mij een boodschap ! Wat wilt gij dat ik de mensen vertel ?"

Tot op de dag dat er een boodschap van de Heer kwam... De pastoor hoorde de Heer zeggen :

"Luister goed naar mijn boodschap : je bent een luierik !"

03:02 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pastoor, preek, humor, lachen |  Facebook |

23-01-08

Helemaal naakt

Meneer Pastoor aan de kinderen van de catechismus :
 
- In het Aardse Paradijs waren Adam en Eva helemaal naakt. Juist zoals uw moeder als ze uw zusje wast.

18:00 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: kinderen, catechismus, pastoor, bijbel |  Facebook |

22-12-07

Godsvruchtig

Tijdens zijn zondagspreek zegt de pastoor aan zijn parochianen dat ze in hun gebed een beetje meer aan de anderen moeten denken en een wat minder aan zichzelf...
 
Een deftige dame buigt haar hoofd godsvruchtig en bidt :
 
- Heer Jezus, laat mijn man nooit weduwnaar worden !

08:15 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: gebed, pastoor, preek, humor, naastenliefde, lachen, man vrouw |  Facebook |

19-12-07

Te biecht gaan voor Kerstmis: liefst bij een priester !

 
 

08:15 Gepost door de kromgelachen pastoor in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, lachen, video, biecht, pastoor, non |  Facebook |

15-12-07

Een goeie pastoor ?

Nog niet zo lang geleden postte ik hier een bericht met als titel Onze pastoor. Ik deed toen een oproep om de lijst aan te vullen. Je bent zeker druk aan 't zoeken ? Ofwel heb je geen pastoor ...

Om je toch op de "goeie" weg te helpen volgen hier nog een paar voorbeelden :

 

Als hij meer dan tien minuten preekt, dan is hij eindeloos. Als de preek maar een paar minuutjes duurt, dan is hij oppervlakkig.

Als hij het heeft over contemplatie, dan zweeft hij. Als hij sociale problemen aansnijdt, dan flirt hij met extreem links.

Als hij gaat werken, dan heeft hij niets anders te doen. Als hij op zijn parochie blijft, dan is hij buitenwerelds.

 

Kom, jij nu ...

 

En toch zijn er goeie pastoors ! Ja zeker ! En wel drie soorten :

1. de vorige ;

2. de volgende ;

3. die van de parochie ernaast.

 

08:45 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: absurde humor, humor, lachen, pastoor |  Facebook |

25-11-07

Schijnheilig

Een "dikke nek" die op pensioen was had ergens in een bergdorp een villa laten zetten om er zich terug te trekken voor een welverdiende rust.
 
De pastoor van het dorp had over de man horen spreken maar had hem in twee maanden nog niet in de zondagsmis bespeurd.
 
Op een dag kwam hij hem tegen in het dorp. De miljonair groette hem hoffelijk.
 
- Ha, dag meneer pastoor ! Aangename kennismaking, ik ben blij u te mogen ontmoeten !
 
- Ja, ik meen dat ik u nog niet in de mis heb gezien, meneer ...
 
- Ha nee, hé meneer pastoor. Daar ga ik niet naartoe. Want de kerken zitten vol van schijnheiligaards.
 
- Ja maar, weet u, er is altijd nog wel plaats voor een meer hoor !
 

03:30 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, lachen, kerk, pastoor |  Facebook |

23-11-07

Voorzienigheid (2)

Ziehier mijn versie van de mop die ik een paar weken terug op een blog heb gelezen en die de aanleiding is geweest voor het starten van de blog waar je op bent verdwaald.
 
 
In een land waar het al weken pijpenstelen regende, begon de toestand hoe langer hoe meer op een regelrechte katastrofe te lijken. Het waterpeil bleef maar stijgen, stijgen ...
 
De pastoor vond dat hij en zijn parochianen er maar eens dringend iets moesten aan doen. Als geloof bergen verzet, kan het ook de regen stoppen, niet waar ? Zodus trommelde hij al zijn parochianen samen voor een gebedsmarathon : ze zouden bidden tot de regen ophield.
 
Zo waren ze al ettelijke uurtjes aan het bidden toen er voor de haast overstroomde kerk een helicopter van het leger landde. Of er geen mensen waren die wilden evacueren ? En ja, hoor ! De één na de ander liet het afweten. Alleen de pastoor met nog een paar onvoorwaardelijke "supporters" verkozen te blijven en door te bidden ... terwijl het waterniveau alsmaar bleef stijgen en stijgen.
 
Een tweede helicopter landde een uur later. Nu was de verleiding en het gevaar te groot en de pastoor bleef moederziel en koppig alleen.
 
Na weer een uur kwam een derde helicopter, maar de pastoor zei tot de piloot :
 
- Nee, ik geloof steevast in God en ik ben er zeker van dat hij mijn gebeden zal verhoren ... En een kwartier later belandde de brave man bij Sint Pieter aan de hemeldeur. Hij begon hem uit te schelden en zei tot hem :
 
- Zeg eens, ik ben daar beneden uren lang blijven bidden. Waarom hebt gij niets gedaan om mij ter hulp te komen ?
 
- Maar meneer pastoor toch, ik heb u niet minder dan drie helicopters gestuurd !
 

03:15 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gebed, pastoor, humor, lachen |  Facebook |

21-11-07

Onze pastoor

Als hij lang haar heeft is hij een linkse activist. Als zijn haar kort is, is hij niet van zijn tijd.
 
Als hij iedereen doopt en trouwt versjachert hij de sacramenten. Als hij veeleisender wordt is hij een elitist.
 
Als hij over het algemeen op de pastorie is gaat hij nooit zijn parochianen bezoeken. Als hij dikwijls bezoeken doet is hij nooit op de pastorie te vinden.
 
Als hij geen feesten organiseert dan is er nooit iets te doen in de parochie. Als hij er wel oragniseert is hij er alleen maar op uit zich te amuseren.
 
Als hij werken doet aan de kerk gooit hij het geld door de ramen. Als hij geen werken doet, dan laat hij alles verkomen...
 
Enzovoort ...
 
Wie vult deze lijst aan ? Post uw schitterende (en constructieve) ideeën in de "reacties".
 
Vooruit, kom, ik geef je nog een klein voorbeeld : Als hij niets afweet van Internet is hij volkomen voorbijgestreefd. Als hij op zijn blog werkt heeft hij niets anders te doen. Clin d'oeil
 
 

16:10 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, pastoor, absurde humor |  Facebook |

18-11-07

Liever bloed dan wijn

Een pastoor gaat te voet naar huis terug. Een gezin had hem uitgenodigd hun splinternieuw huis te komen inzegenen. Ze wisten wat gastvrijheid betekende en hadden hem "weerhouden" voor een lekker etentje.
 
Toen de pastoor aanstalte maakte om weer naar huis te gaan, boden ze hem nog een extra fles aan van de wijn die hij toch zo lekker had gevonden, en die hij voorzichtig in de mouwen van zijn soutane verborg.
 
Maar onderweg - was het onder de invloed van de alcohol ? - struikelde hij en viel plat op de grond. Toen hij, na een paar ogenblikken weer bij zijn positieven kwam, voelde hij nat onder zijn kleren, en bad terstond dit schietgebed :
 
- O, mijn God ! Als het maar bloed is !!!
 
 

17:24 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: pastoor, wijn, humor |  Facebook |